Måleri

Tips för att måla om där hemma

Vi hoppas givetvis att du väljer att anlita oss som din målare i Nacka, men om du trots allt skulle välja att ge dig på måleriarbetet på egen hand vill vi dela med oss av några tips:

När det kommer till att måla om där hemma finns det några grundregler som du bör tänka på innan du sätter igång med arbetet. Planera arbetet noggrant och se till att du har alla verktyg och material som du behöver. Ta gärna hjälp av de som arbetar i färghandeln när det kommer till att välja verktyg och material. Snåla inte in på verktygen utan se till att du köper verktyg och material av hög kvalitet. Lägg också upp en ordentlig tidsplan där du bestämmer vad du ska göra och i vilken ordning du ska göra det. Genom att ge dig själv extra tid har du frihet att vara noggrann i arbetet utan att känna stress. Läs även genom bruksanvisningar och produktinformationsblad på såväl färg som verktyg så att du vet hur de fungerar och vilken tid färg och spackel kommer att ta till exempel för att torka.

Här kan du läsa vidare om hur du på bästa sätt förbereder ett rum för själva målningen. Det finns ofta en hel del saker att göra innan man kan börja få upp färg på väggarna.

Viktigt med goda förberedelser

-Ta reda på hur mycket yta som ska målas och planera dina inköp efter det. Se även till att du väljer tak- och väggfärg som passar varandra.

-När allt är inhandlat är det dags att börja förbereda rummet. Börja med att ta bort eldosor, strömbrytare och, i de fall det är möjligt, element från väggen. Se till att du har slagit av huvudströmbrytare och vattenlås innan du gör detta dock. Om du kan bör du även ta loss golvlister så att du kan måla hela vägen ner och få perfekta kanter.

-Börja sedan med taket för att undvika färgspill på andra nymålade ytor. Spackla sprickor och andra skador med ett lätt spackel. Vänta tills spacklet torkat och slipa det fint med sandpapper.

-Måla därefter taket med en takfärg upp till tre gånger för bäst resultat. Antal gånger som krävs beror lite på takets struktur och hur mycket färg det suger. Det kan mycket väl räcka med två gånger.

-Sedan är det dags att börja förbereda väggarna. Är det nya väggar i gips eller spån behöver du först förstärka skarvarna mellan skivorna för att undvika framtida sprickor. Därefter är det dags att bredspackla hela väggen med ett heltäckande spackel anpassat för den uppgiften. Fråga din färghandlare om du är osäker. Slipa sedan spacklet jämnt med slippapper och korrigera eventuella sprickor eller ojämnheter med mer spackel.

-Borsta och dammsug noga för att få bort allt spackeldamm innan du går vidare.

Vi delar med oss av några bra tips för den som ska måla på egen hand!